Reference

Projektiranje.

Javni objekti

RefererencaGodinaInvestitor
IDEJNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE UČENIČKOG DOMA KOPRIVNICA2020Koprivničko-križevačka županija1.739,14
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKOG PARKA STUBICA2019Grad Donja Stubica725,37 (stadion)
2.716 (natkriveni dio
tribine; vanjski prostori...)
GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE I PRENAMJENE KINODOVORANE U KULTURNI CENTAR U BEDNJI2019Općina Bednja796,72
GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINE KINO SV. KAJO2018./2019.Grad Solin455
IDEJNI PROJEKT REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI U POLJOPRIVREDI2018.Srednja škola Arboretum Opeka, Marčan2.700
GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE DIJELA POTKROVLJA – TAVANA, NASTAVNE ZGRADE SVEUCILIŠTA SJEVER2018.Sveučilište Sjever, Koprivnica400
GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE DIJELA POTKROVLJA – TAVANA, NASTAVNE ZGRADE VI. OŠ VARAŽDIN2018.Grad Varaždin96
GLAVNI PROJEKT SANACIJE KROVA KRILA “A” KAZNIONICE U LEPOGLAVI2018.Ministarstvo pravosuđa RH580
GLAVNI PROJEKT PRENAMJENE POSLOVNOG PROSTORA U VRTIĆ, VARAŽDIN2017.Hudek–Trgotrans d.o.o, Biljevec222
GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE SPORTSKOG OBJEKTA, NK ZELENGAJ2017.NK ZELENGAJ, Zelengaj 75, Donji Kućan, Hrvatska613 građevina
20.561 vanjsko uređenje
GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE SPORTSKOG OBJEKTA, NK UDARNIK2017.NK UDARNIK 32, Varaždinska 168, Gornji Kućan, Hrvatska560 građevina
19.324 vanjsko uređenje
GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE SPORTSKOG OBJEKTA, NK PLITVICA2017.NK PLITVICA, Plitvička 30, Gojanec, Hrvatska717 građevina
9.442 vanjsko uređenje
GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE SPORTSKOG OBJEKTA, NK VARTEKS2017.NK VARTEKS, Zagrebacka 94, Varaždin, Hrvatska710 građevina
19.850 vanjsko uređenje

Industrijske hale

RefererencaGodinaInvestitor
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT REKONSTRUKCIJE POGONA ZA PRERADU POVRĆA2020.Podravka d.d., Koprivnica614,99 (Hala 1)
804,33 (Hala 2)
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA LJILJANS2018.Ljiljans d.o.o, Kutina640
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA PROIZVODNU HALU2016.GPT ÐURASEK d.o.o., Stažnjevec 42, Radovan, Hrvatska2.690
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA PROIZVODNU HALU2016.Machiper oprema d.o.o., Gospodarska 11, Trnovec Bartolovecki, Hrvatska8.000

Poslovne zgrade

RefererencaGodinaInvestitor
GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE I NADOGRADNJE TEHNOLOŠKOG PARKA VARAŽDIN2020.Tehnološki park Varaždin, Zagrebačka 89, Varaždin, Hrvatska4.077
GLAVNI PROJEKT IZGRADNJE POSLOVNE ZGRADE, JELISAVAC2019.Štefiček grupa d.o.o., Jelisavac, Našice309,77
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE POSLOVNE GRAÐEVINE2018.M. Jambrek610
GLAVNI PROJEKT UREÐENJA UPRAVNE ZGRADE GHE MILJACKA2018.HEP Proizvodnja d.o.o., Zagreb219
GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE I NADOGRADNJE TEHNOLOŠKOG PARKA VARAŽDIN2017.Tehnološki park Varaždin, Zagrebačka 89, Varaždin, Hrvatska4.077

Obiteljske kuće

RefererencaGodinaInvestitor
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA DOGRADNJU STAMBENE GRAĐEVINE2019.Privatni / Bilje226,00
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA OBITELJSKU KUĆU MARGEČAN2018.Privatni / Margečan384
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA OBITELJSKU KUĆU DONJA VIŠNJICA2018.Privatni / Donja Višnjica182
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT OBITELJKE KUĆE, IVANEC2017.Privatni / Ivanec, Hrvatskacca. 310
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT OBITELJSKE KUĆE, HORVATSKO2017.Privatni / Horvatsko, Hrvatska417

Unutarnja uređenja i opremanja

RefererencaGodinaInvestitor
GLAVNI PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA UREDSKOG PROSTORA2019.Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, Varaždin169,96 (neto)