Projektiranje

Mi smo arhitektonski studio za pripremu i izradu idejnih i glavnih arhitektonskih projekata, bilo da se radi o novogradnji ili sanaciji i rekonstrukciji postojećih objekata.

Prema želji investitora, projektnu dokumentaciju pripremamo u skladu sa zahtjevima natječaja EU i nacionalnih fondova, te u tom smislu imamo iskustva u radu i s privatnim investitorima, te s jedinicama lokalne samouprave.

Specijalizirani smo za projekte koji uključuju načela održive arhitekture, novih tehnologija obnovljivih izvora energije, energetske uštede te smanjenja emisija CO kroz korištenje certificiranih "zelenih" građevinskih materijala.

Prema Vašim željama i idejama pripremamo:

  • idejne projekte
  • glavne projekte
  • izvedbene projekte
  • projekte za pasivne i niskoenergetske stambene zgrade, višestambene zgrade, dvorane, škole, vrtiće, poslovne prostore i gospodarske objekte, hale
  • projekte rekonstrukcije, prenamjene i adaptacije
  • savjetovanje o smanjenju operativne energije zgrade
  • projekte obnove starih i loše izoliranih objekata te njihovo pretvaranje u niskoenergetske objekte
  • projekte fizike zgrade i zaštite od buke

Pripremamo i izrađujemo projekte i nacrte, savjetujemo pri izvedbi, vršimo nadzor nad gradnjom te pomažemo pri izboru najboljih građevinskih materijala.

Naš je posao i izazov da kroz projekt i kreativni dizajn Vašu ideju pretočimo u stvarnost. Funkcionalnost, ušteda, kvaliteta i tehnički detalji te uključena ekološka načela u gradnji, složeni su procesi koji zahtijevaju znanje, kreativnost te stalno usavršavanje i učenje.