EU projekt

eu-projekt-logos

Naziv projekta: Unaprjeđenje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća Zelena gradnja d.o.o. kroz IKT

Cilj projekta: Projektom će se nabaviti hardver i softver te će se tako povećati konkurentnost i učinkovitost poduzeća Zelena gradnja d.o.o.

Oznaka projekta: KK.03.2.1.19.0352
Ukupna vrijednost projekta: 278.773,38 HRK
Iznos koji sufinancira EU (bespovratna sredstva): 144.471,16 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 20.07.2020. do 20.09.2021.

Kratki opis i rezultati projekta: Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020., temeljem Poziva "Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2" referentne oznake KK.03.2.1.19.

Kroz planirane aktivnosti doći će do povećanja ukupnih prihoda poduzeća Zelena gradnja d.o.o., optimizacije poslovnih procesa i učinkovitije organizacije tijeka rada putem ulaganja u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i edukaciju djelatnika.

Kontakt osoba za više informacija: Andrijana Milisavljević (tel: +385 99 385 0177, e-mail: andrijana@zelena-gradnja.hr)

 

Rezultat projekta "Unaprjeđenje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća Zelena gradnja d.o.o. kroz IKT" je nabavljena, postavljena i instalirana oprema i softver i edukacija djelatnika te je na taj način postignut cilj projekta.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na adresi: https://strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija na adresi: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Korisnika Zelena gradnja d.o.o.